Aanvraagformulier voor opname in de eestvolgende editie van FondsenBoek/FondsenDigitaal

 • * : dit zijn verplicht in te vullen velden
 • RUBRIEK

 • ALGEMEEN

 • MISSIE

 • DOELGROEP

 • WERKGEBIED

 • BESTEDINGEN

 • PROJECTEN

 • PROCEDURE

 • FINANCIEEL

 • CONTACT

 • Mochten er vragen zijn over dit formulier dan mag u bellen met 0575-590334, dhr. B. Gerkes.
 

Verificatie