Disclaimer

Deze website is een product van Uitgeversmaatschappij WalburgPers. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. WalburgPers accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Alle rechten voorbehouden

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WalburgPers is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Schriftelijk toestemming

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan WalburgPers. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van WalburgPers. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.