Grammatica van het Papiaments

Grammatica van het Papiaments is een op mondelinge en schriftelijke communicatie gericht praktisch handboek en naslagwerk. Hij is bedoeld voor moedertaalsprekers en voor wie op het niveau van een gevorderde geïnteresseerd is in het gebruik van het hedendaagse Papiaments: de hoogste klassen van havo en vwo, lerarenopleidingen, opleidingen voor tolken en vertalers en de universitaire opleiding Papiaments.  Docenten Papiaments, vertalers en wie beroepshalve teksten in het Papiaments opstelt, zullen dit boek kunnen gebruiken als naslagwerk. Het bevat niet alleen een gedetailleerde inhoudsopgave, maar ook een zeer uitgebreid trefwoordenregister en een alfabetische lijst van de gebruikte begrippen en termen in het Papiaments en Nederlands. Het boek vereist geen specialistische voorkennis maar sluit aan bij de grammaticale begrippen die de lezer doorgaans in het onderwijs van de moderne vreemde talen heeft geleerd. Het behandelt in de eerste plaats de vormen en hun gebruik van het hedendaagse Papiaments en de officiële “fonologische” spelling. De uitleg is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden die vaak zijn ontleend aan het werk van gerespecteerde in het Papiaments schrijvende auteurs. Af en toe worden “uitstapjes” gemaakt naar de historische ontwikkeling van het Papiaments om bepaalde verschijnselen en – door sommigen bekritiseerde – ontwikkelingen in het hedendaagse Papiaments toe te lichten.

Grammatica van het Papiaments • Van Putte

In september 2014 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen Grammatica van het Papiaments van Igma van Putte – de Windt en Florimon van Putte. Papiaments wordt gesproken op Aruba, Bonaire en Curaçao. Het boek is een onmisbare informatiebron voor iedereen die de taal van de Benedenwindse Antillen goed wil beheersen.

De Grammatica van het Papiaments is een op mondelinge en schriftelijke communicatie gericht praktisch handboek en naslagwerk. Hij is bedoeld voor moedertaalsprekers en voor wie op het niveau van een gevorderde geïnteresseerd is in het gebruik van het hedendaagse Papiaments: de hoogste klassen van havo en vwo, lerarenopleidingen, opleidingen voor tolken en vertalers en de universitaire opleiding Papiaments. Docenten Papiaments, vertalers en wie beroepshalve teksten in het Papiaments opstelt, zullen dit boek kunnen gebruiken als naslagwerk. Het bevat niet alleen een gedetailleerde inhoudsopgave, maar ook een zeer uitgebreid trefwoordenregister en een alfabetische lijst van de gebruikte begrippen en termen in het Papiaments en Nederlands.

Het boek vereist geen specialistische voorkennis maar sluit aan bij de grammaticale begrippen die de lezer doorgaans in het onderwijs van de moderne vreemde talen heeft geleerd. Het behandelt in de eerste plaats de vormen en hun gebruik van het hedendaagse Papiaments en de officiële “fonologische” spelling. De uitleg is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden die vaak zijn ontleend aan het werk van gerespecteerde in het Papiaments schrijvende auteurs. Af en toe worden “uitstapjes”gemaakt naar de historische ontwikkeling van het Papiaments om bepaalde verschijnselen en – door sommigen bekritiseerde – ontwikkelingen in het hedendaagse Papiaments toe te lichten.

Over de auteurs
Drs. Igma van Putte-de Windt en Florimon van Putte studeerden moderne talen, waaronder Papiaments. In 2006 ontvingen zij de Chapi di Plata-prijs vanwege hun publicaties op het gebied van het Papiaments.

Florimon van Putte en Igma van Putte-de Windt, Grammatica van het Papiamentu. Vormen en communicatieve strategieën , Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.114.8, prijs €24,95 – 320 pagina’s

Voor interviews, beeldmateriaal en/of een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met
Uitgeversmaatschappij WalburgPers
Winnie Urban, marketing & communicatie,
Postbus 4159, 7200 BD Zutphen
T +31(0)575-590336 F +31(0)575-542289
E publiciteit@walburgpers.nl
I www.walburgpers.nl
t Volg ons via twitter: @walburgpers
F Like ons op facebook!

© 2018 WalburgPers | design by leucq!