Vernieuwde Kern van de Economie bij Walburg Pers Educatief

KernvdEconomie

De Kern van de Economie voorziet in examenprogramma.

Het Examenprogramma Economie voor 2017 is ingrijpend herzien. Dat blijkt uit de definitieve syllabi en de uitgebreide toelichting erop van het College voor Toetsen en Examens. De inspirerende veranderingen betreffen met name domeinen H en I: macro-economie, monetaire theorie en beleid; onderwerpen waarmee De Kern van de Economie vertrouwd is.

Bij WalburgPers Educatief verschijnt een nieuwe, geheel geactualiseerde editie van deze economiemethode. Hierin is grote zorg besteed aan de toegankelijkheid en een enthousiasmerende presentatie voor de leerling. VWO deel 1 en 2 en HAVO deel 1 en 2 zijn reeds verschenen.

Deze nieuwe vierde druk van De Kern van de Economie voorziet in alle nieuwe eindtermen van het examenprogramma economie voor 2017. In de inhoudsopgave vwo ziet u bijvoorbeeld dat het nieuwe onderwerp Gini-coëfficiënt samen met de Lorenzcurve in een aparte paragraaf wordt behandeld. In hoofdstuk 16 komt het thema Phillipscurve aan de orde als een van de modellen waarmee macro-economische vraagstukken benaderd kunnen worden.
Bij onderwerpen als asymmetrische informatie en het prisoner’s dilemma maakt de methode een duidelijke verbinding tussen micro- en macro-economie. De auteur heeft bij de behandeling van deze onderwerpen zijn oor intensief te luisteren gelegd bij docenten en betrokkenen bij de syllabi.
De Kern van de Economie bestaat uit een leerlingenboek in twee delen voor vwo en twee delen voor havo, met daarnaast uitwerkingen, toetsen, een docentenhandleiding en een ondersteunend pakket digitale middelen voor gebruik op digibord en tablet.
Nieuw in deze vierde druk is de uitgebreide examentraining met bewerkte examenopgaven.

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen op www.dekern-wpe.nl. Daar treft u tevens hyperlinks aan naar de definitieve syllabi voor 2017 en naar de toelichting hierop van het College voor Toetsen en Examens.

Voor meer informatie kunt u ons bellen (0575-519952) of mailen: dekern@wp-educatief.nl
Ook komen we graag bij u langs op school om u nader te informeren over de vernieuwde Kern van de Economie en hoe u met deze methode uw leerlingen optimaal voorbereidt op het nieuwe examenprogramma.

Auteur en medewerkers van De Kern
Dr. Arnold Heertje (1934) is een Nederlands econoom, emeritus hoogleraar, columnist die veel over zijn vakgebied heeft gepubliceerd. Hij is zijn hele leven betrokken bij het voortgezet economieonderwijs en auteur van De Kern van de Economie.

Deze druk van De Kern van de Economie is tot stand gekomen met medewerking van:
Alexander Beunder, docent economie aan de Vrije School, Voorburg
Henk Douna, docent economie aan het Amsterdams Lyceum, Amsterdam
Henk de Graaf, docent economie aan het Trinitas Gymnasium, Almere
Hilde Groenendijk-de Vries, docente economie aan de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, Rotterdam
Peter Lammers, docent economie aan het Barlaeus Gymnasium, Amsterdam
Lex Hoogduin, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

HAVO deel 1 vierde druk ISBN 9789462490062 € 39,50 verschenen
HAVO deel 2 vierde druk ISBN 9789462490079 € 39,50 verschenen
VWO deel 1 vierde druk ISBN 9789462490116 € 44,50 verschenen
VWO deel 2 vierde druk ISBN 9789462490123 € 44,50 verschenen