Leveringsvoorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 3 juni 1992 onder nr. 158/1992 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Download

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie.