De wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden
Titel
De wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden
Subtitel
Studie- en naslagwerk
Prijs
€ 36,99
ISBN
9789057302374
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
208
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 x 1.7 cm
Categorie
Recht

Mentko Nap

De wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden

Studie- en naslagwerk

Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba vormen tezamen het Koninkrijk der Nederlanden. De staatsinrichting van zowel het Koninkrijk als de afzonderlijke landen wordt mede bepaald door het Statuut voor het Koninkrijk. Ten gevolge van deze constitutionele verbondenheid is de behartiging van onder meer de internationale rechtsorde, de nationaliteit en de waarborging van behoorlijk bestuur en van de verwezenlijking van mensenrechten een taak van het Koninkrijk. Een belangrijk onderdeel van de staatsinrichting van het Koninkrijk betreft de regelgevende functie. Wetgevende maatregelen worden doorgaans vervat in zogenaamde rijkswetten of algemene maatregelen van rijksbestuur. Voor de totstandkoming van deze regelingen zijn in het Statuut bijzondere voorschriften gegeven. Daarnaast zijn ook enkele artikelen uit de Grondwet van toepassing. Op meerdere plaatsen wordt echter afgeweken van die grondwettelijke bepalingen. Op die manier worden de Nederlandse Antillen en Aruba betrokken bij de totstandkoming van rijksregelgeving. De De wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden is een onderbelicht thema in de tot op heden gepubliceerde verhandelingen over het staatsrecht van het Koninkrijk. Met deze monografie wordt in deze lacune voorzien. Aan de orde komen onder andere het materiële wetsbegrip van het Statuut, de gang van zaken bij de vaststelling van een rijkswet of algemene maatregelen van rijksbestuur, de goedkeuring van verdragen voor het Koninkrijk en de zogenaamde onderlinge regelingen.