Walburg pers
Verleden en toekomst van het gedrukte boek
Titel
Verleden en toekomst van het gedrukte boek
Prijs
€ 15,00
ISBN
9789057302688
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
28
Publicatiedatum
Afmetingen
1.6 x 2.4 x 0.3 cm

Frans A. Janssen

Verleden en toekomst van het gedrukte boek

Van Johann Gutenberg tot Bill Gates. Frans A. Janssen verdedigt in deze tweede Tiele-lezing twee met elkaar samenhangende stellingen. De zogenaamde eerste mediarevolutie, de boekdrukkunst die het geschreven boek verdrong, houdt in feite geen verandering van communicatiemedium in; de boekdrukkunst verricht dezelfde taken die het handschrift heeft, weliswaar beter - sneller en goedkoper - maar beide behoren tot hetzelfde grafische medium. De tweede stelling heeft betrekking op de zogenaamde tweede mediarevolutie, de digitale media die het gedrukte boek doen verdwijnen. Hier is slechts tot op zekere hoogte sprake van een wisseling van medium; beide zijn in essentie grafische media. De veel gemaakte vergelijking tussen de situatie rond 1500, gedrukt versus geschreven boek, en die rond 2000, digitale versus gedrukte media, houdt geen stand. Deze Tiele-lezing is uitgesproken op 26 juni 2003 ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Dr. P.A. Tiele-Stichting. Frans A. Janssen is hoogleraar boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en is als bestuurslid verbonden aan de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam.
€ 15,00
+ Bestel dit boek