Graven van Vlaanderen
Titel
Graven van Vlaanderen
Subtitel
Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795)
Prijs
€ 39,99
ISBN
9789057309250
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
176
Publicatiedatum
Afmetingen
22 x 28 x 1.8 cm
Onderwerp
Geschiedenis
Categorie
Middeleeuwen

Gerben Graddesz Hellinga

Graven van Vlaanderen

Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795)

In de tijd waarin de Noormannen noordwest Frankrijk teisterden en de koningen van Frankrijk machteloze heersers waren, bouwden de eerste graven van Vlaanderen een machtig graafschap op, dat eeuwenlang als een vrijwel onafhankelijk stuk van Frankrijk kon bestaan. Uiteindelijk wisten de Franse koningen het graafschap toch in te palmen. Toen de Bourgondische vorsten hun eigen land opbouwden werd Vlaanderen het meest welvarende onderdeel van dat rijk. De graven die Vlaanderen regeerden vanaf de negende eeuw, tot Napoleon Bonaparte in 1795 een einde maakte aan alle graafschappen en hertogdommen van het 'ancien regime', vormen een bonte rij hoge edelen. In hun rangen bevonden zich voortreffelijke vorsten en onhandige klungels, geldverspillers, zorgzame heersers, moordenaars, roofzuchtige landveroveraars en zelfs een heilige.