Walburg pers

Het evangelie van Maria Magdalena

Jacob Slavenburg
Titel
Het evangelie van Maria Magdalena
Subtitel
Maria Magdalena: het ontkende mysterie
Prijs
€ 9,99
ISBN
9789462491533
Uitvoering
eBook ePub
Publicatiedatum
Categorie
Non-fictie

Jacob Slavenburg

Het evangelie van Maria Magdalena

Maria Magdalena: het ontkende mysterie

Maria Magdalena was geen prostituee. Integendeel, ze was een ingewijde, een ‘vrouw die het Al kent’, zoals pas ontdekte bronnen over haar verhalen. Ze onderwees als apostola apostolorum (apostel der apostelen) de mannelijke apostelen, haar broeders. En ze was de geliefde van Jezus. Veel is er over haar geromantiseerd. In de Bijbel is ze bijkans weggeschreven en de kerkelijke traditie maakte haar tot zondares. Recentelijk ontdekte bronnen geven echter een totaal ander beeld.

Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg voert de lezer op meeslepende wijze mee op zijn zoektocht naar de ware Maria Magdalena. In De vrouw die Jezus liefhad laat hij zien dat Maria Magdalena niet de eerste vrouw is die in de geschiedenis van het jodendom en christendom is ‘weggeschreven’. Door veel religies is ‘het vrouwelijke’ lange tijd als bedreigend gezien, verdacht gemaakt en weggedrukt. Een eerherstel van Maria Magdalena opent de weg naar een bevrijdende integratie tussen het mannelijke en vrouwelijke.
€ 9,99
+ Bestel dit e-boek
Auteur

Jacob Slavenburg

Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg heeft een groot aantal boeken geschreven over de geschiedenis van filosofie, religie en de hermetische traditie.