Walburg pers
Ets Haim
Titel
Ets Haim
Subtitel
De oudste joodse bibliotheek ter wereld
Prijs
€ 29,50
ISBN
9789462491649
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
96
Publicatiedatum
Afmetingen
20 x 25 x 0.8 cm
Onderwerp
Geschiedenis

Heide Warncke, Emile Schrijver

Ets Haim

De oudste joodse bibliotheek ter wereld

Iets meer dan honderd jaar nadat de joden aan het eind van de 15de eeuw uit Spanje en Portugal werden verdreven, vonden groepen van diens nakomelingen en van de achtergebleven conversos hun weg naar Amsterdam. Hier werden educatieve programma’s ontwikkeld om hen te helpen terug te keren naar het jodendom. In 1616 werd hiervoor de school Talmud Tora (Tora-studie) en de bibliotheek Ets Haim (Levensboom) opgericht. De bibliotheek bevindt zich sinds 1675 op de huidige locatie in het prachtige complex van de Portugees-Israëlitische Synagoge te Amsterdam en is daarmee de oudste nog functionerende bibliotheek ter wereld. In 1889 werd de bibliotheek aanzienlijk uitgebreid met de privé-collectie van de bibliothecaris David Montezinos (1866-1916). De bibliotheek, die uit circa 600 handschriften en 25.000 gedrukte werken bestaat, bezit een grote en rijke collectie op het gebied van het 17de- en 18de-eeuwse jodendom en is hiermee al bijna 400 jaar een wezenlijk onderdeel van het culturele erfgoed van Amsterdam. Ets Haim – Livraria Montezinos herbergt veel unieke, zeldzame en bijzondere boeken en documenten. Als bronnen voor onze kennis van geschiedenis en cultuur zijn ze van onschatbare waarde. Vaak springt de bijzondere schoonheid in het oog, maar soms moet men langere tijd met aandacht naar een werk kijken totdat het zijn geheimen begint prijs te geven. Het Joods Historisch Museum houdt van 19 september t/m 8 januari 2017 een tentoonstelling waar de rijk geïllustreerde topstukken van Ets Haim getoond zullen worden. De objecten laten op bijzondere wijze zien hoe divers de collecties zijn samengesteld en geven een indruk van de brede belangstelling die het onderwijsinstituut Ets Haim karakteriseert. In deze Engelstalige publicatie worden 18 van deze topstukken uitgebreid besproken en behandeld.
€ 29,50
+ Bestel dit boek
Auteurs

Heide Warncke

Heide Warncke (1964) is curator bij Ets Haim — Livraria Montezinos bij het Joods Cultureel Kwartier. Ze studeerde Hebreeuws aan de UvA en werkte voorheen bij de Bibliotheca Rosenthaliana.

Emile Schrijver

Prof. dr. Emile Schrijver (1962) is directeur van het Joods Historisch Museum en het Joods Cultureel Kwartier en bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van het joodse boek aan de UvA.