De gespleten revolutie
Titel
De gespleten revolutie
Subtitel
Het wonderbaarlijke verhaal van de SP
Prijs
€ 19,99
ISBN
9789462494909
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
192
Publicatiedatum
Afmetingen
15 x 23 cm
Categorie
Politiek

Rudie Kagie

De gespleten revolutie

Het wonderbaarlijke verhaal van de SP

De gespleten revolutie verschaft een onthullend inkijkje in de SP, want wat is er met de partij aan de hand? In 2006 was ze met 25 parlementariërs nog leverancier van het sterkste tegengeluid in de Haagse arena, maar haar invloed kalfde af en het aantal zetels in alle volksvertegenwoordigingen liep met bijna de helft terug.

De SP begon in 1971 als een maoïstische splinterpartij. Vijftien jaar na de oprichting pleegde Jan Marijnissen een ‘staatsgreep’ en bouwde de SP om tot een radicale sociaaldemocratische partij. Hij wist de partij tot grote hoogte te stuwen. Jarenlang was Marijnissen zowel partijvoorzitter als fractieleider. Zijn werklust, visie en gedrevenheid keerden zich echter tegen hem toen hij na zijn aftreden zijn levenswerk niet losliet. Vanuit de coulissen bleef hij het beleid en de koers souffleren. Dochter Lilian Marijnissen belandde bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 vanuit het niets als nummer twee op de kandidatenlijst, en hetzelfde jaar werd ze fractievoorzitter.

Toen Kamerlid Sharon Gesthuizen door ruim veertig procent van de leden werd gekozen als nieuwe partijvoorzitter maar werd verslagen door bestuursfavoriet Ron Meyer, kreeg de SP er een probleem bij. De interne verdeeldheid die uit de verkiezingsuitslag bleek, keert voortdurend terug, ook als het gaat om vraagstukken als vluchtelingen, migratie en klimaat.

De SP kwam de afgelopen jaren niet uitsluitend positief in het nieuws. De conflicten op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau legden de structuur bloot van een partij die volgens critici in diepste wezen nog steeds centralistisch wordt geleid. In tien jaar tijd hield een derde van de achterban het voor gezien, maar nog altijd ruim dertigduizend leden staan pal voor de SP. Wat beweegt hen? Welke stappen moeten worden gezet om – nummer één op de prioriteitenlijst van de SP – Nederland socialer in plaats van liberaler te maken?
Auteur

Rudie Kagie

Rudie Kagie verdiende zijn sporen bij weekblad Vrij Nederland en is co-hoofdredacteur van de tweewekelijkse opiniekrant Argus. Hij publiceerde tientallen boeken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder De socialisten (2004), zijn veelgeprezen portret van de SP, de partij die hij sindsdien kritisch volgt.