Walburg pers
Grootse plannen
Titel
Grootse plannen
Subtitel
De kadastrale Atlas van België van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880)
Prijs
€ 30,99
ISBN
9789462987852
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
168
Publicatiedatum
Afmetingen
19.5 x 25 cm
Partner
Dit is een uitgave van Amsterdam University Press Amsterdam University Press
Onderwerp
Geschiedenis
U bent doorverwezen vanaf de website van Amsterdam University Press. Dit boek wordt geleverd door Walburg Pers.

Sven Vrielinck

Grootse plannen

De kadastrale Atlas van België van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880)

Bruggeling P.C. Popp koestert grootse plannen: een atlas van België die alle kadastergegevens tot in de kleinste details openbaar maakt. 38 jaar lang, tussen 1841 en 1879, laat hij alle vastgoedgegevens per dorp en stad optekenen in 41.000 bladzijden en meer dan 2300 kaartbladen. Iedereen die zich eigenaar kan noemen van gronden, bossen, molens, kastelen, huizen, stallen, etc. wordt in deze atlas ‘genoteerd’. Elk goed wordt minutieus in overzichtelijke tabellen beschreven en accuraat op fraaie kaarten ingetekend.

Vandaag de dag is dit monumentale werk een van de waardevolste historische bronnen voor lokale geschiedenis. De atlas leent zich voor een brede waaier van toepassingen, van huizengeschiedenis, historische geografie, industriële archeologie, heemkunde, genealogie tot toponymie. De uitgave levert daarnaast een stevige basis voor de studie van de bezitsverhoudingen en van de ruimtelijke inrichting in een tijdperk waarin de moderne samenleving vorm kreeg. Een ‘must have’ voor alle heemkundigen, stadsarcheologen, bodemkundigen en genealogen.

Grootse plannen biedt een ongemeen boeiende inkijk in de wereld van de drukker-ondernemer Popp: waarom ging hij deze uitdaging aan? Hoe hield hij dit titanenwerk zo lang vol? Waarom bestaan er nauwelijks of geen vergelijkbare publicaties in België — en ook niet daarbuiten? Welke mogelijkheden bieden het kadaster en Popps atlas voor onderzoekers? Alle atlasdelen worden in deze publicatie afzonderlijk beschreven en — vaak voor het eerst — gedateerd.
€ 30,99
+ Bestel dit boek
Auteur

Sven Vrielinck

Sven Vrielinck (°1964) is als historicus verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent. Zijn onderzoek spitst zich toe op de ontwikkeling van statistische en ruimtelijke data infrastructuren voor de studie van de hedendaagse en vroegmoderne periode. In 2000 publiceerde hij het driedelige basiswerk De territoriale indeling van Belgie? (1795-1963) (Universitaire Pers Leuven). Van 2001 tot 2009 was hij programma manager bij Federaal Wetenschapsbeleid waar hij verantwoordelijk was voor onderzoeksprogramma's in het brede domein van de sociale wetenschappen. Hij coo?rdineerde de publicatiereeksen Wetenschap en samenleving, Samenleving en toekomst, en Sociale cohesie. Sven Vrielinck is coo?rdinator van het project POPPKAD dat de wetenschappelijke exploitatie van Popps atlas tot voorwerp heeft. In het kader van dit project wordt onder meer een digitaal grondkadaster ontwikkeld van de steden Brugge (1862) en Brussel (1865).