Walburg pers
Crisis en catastrofe
Titel
Crisis en catastrofe
Subtitel
De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw
Redacteur
Lotte Jensen
Prijs
€ 24,99
ISBN
9789463722568
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
282
Publicatiedatum
Afmetingen
15.5 x 22 x 1.6 cm
Partner
Dit is een uitgave van Amsterdam University Press Amsterdam University Press
Onderwerp
Geschiedenis
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 12,99
U bent doorverwezen vanaf de website van Amsterdam University Press. Dit boek wordt geleverd door Walburg Pers.

Lotte Jensen (red.)

Crisis en catastrofe

De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw

Het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Door de dreiging van klimaatrampen en pandemieën groeit het besef dat rampen een grote invloed hebben op de ontwikkeling van gemeenschappen.
In de periode 1755-1918 deden zich ook tal van rampen voor die de Nederlandse samenleving raakten, zoals de Leidse buskruitramp van 1807, verschillende cholera-uitbraken en grootschalige rivieroverstromingen. In de koloniën waren vulkaanuitbarstingen en watersnoden terugkerende fenomenen. En dan waren er nog grote internationale rampen, zoals de aardbeving in Lissabon van 1755 en de Spaanse griep in 1918.

Crisis en catastrofe gaat in op de invloed van deze catastrofes op het geloof in God, solidariteit en liefdadigheid, en lokale en nationale identiteitsvorming. Ook is er aandacht voor de culturele representatie van rampen in literatuur, schilderijen en gedenkboeken.
€ 24,99
+ Bestel dit boek
Redacteur

Lotte Jensen

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceerde onder meer Verzet tegen Napoleon (2013), Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit 1648-1815 (2016), Wij tegen het water (2018) en als co-auteur Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in 18de en 19de eeuw.
Momenteel leidt ze een onderzoeksproject over de verwerking van rampen in Nederland door de eeuwen heen.