Privacy

WalburgPers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Privacy statement

WalburgPers legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.