9789462492516f

Geven in Nederland 2017 • Goede doelenloterijen • Huishoudens • Vrijwilligerswerk • Bedrijven • Fondsen • Nalatenschappen • Vrijwillgerswerk, door prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Theo Schuyt, drs. Barbara Gouwenberg (red.)

 47,50

Filantropie is ‘hot’
Filantropie – het vrijwillig ter beschikking stellen van geld en goederen aan doelen van het algemeen nut is ‘hot’ en allang niet meer alleen klassieke ‘liefdadigheid’. Er is tegenwoordig een breed scala van maatschappelijke vrijgevigheid, van collecte en acceptgiro, tot grote giften en nalatenschappen, eigen stichtingen en investeringen met als hoofddoel ‘social impact’ te realiseren. Sinds 1993 wordt door de Vrije Universiteit in Amsterdam wetenschappelijk studie gemaakt van filantropie.

Geven in Nederland 2017 is primair gericht op en verschaft basiskennis aan:
• iedereen die werkzaam is in de filantropiesector;
• iedereen die (wetenschappelijke) interesse heeft voor filantropie;
• bestuurders, staf en directies van instellingen voor cultuur, onderwijs, zorg en welzijn als zij zich op fondsenwerving (gaan) richten;
• beleidsbeslissers bij de (lokale) overheid;
• bedrijven die zich (gaan) richten op maatschappelijke giften en sponsoring.
• dienstverleners in de sector

Uniek onderzoek vanaf 1993
In slechts twee landen ter wereld wordt de omvang van de filantropische geldstroom macro-economisch in kaart gebracht. Jaarlijks verschijnt in de VS sinds 1955 ‘Giving USA’, uitgebracht door de Lilly Family School of Philanthropy van Indiana University/University of Indianapolis (IUPUI). Alleen Nederland kent daarnaast een dergelijk onderzoek. Sinds 1993 is de Vrije Universiteit begonnen met het uitbrengen van Geven in Nederland, dat elke twee jaar verschijnt.

Macro-economisch overzicht
In deze elfde en tevens jubileumuitgave van Geven in Nederland worden de verschillende soorten bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goededoelenloterijen in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Nederlanders beperken zich overigens niet tot het geven van geld: zij verrichten ook vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Dit boek schetst daarom de stand van zaken ook op dat gebied.

Alle bronnen
Geven in Nederland geeft antwoord op de volgende vragen: vanuit welke bronnen zijn vrijwillige bijdragen aan maatschappelijke doelen afkomstig? Wat is de waarde van de bijdragen van Nederlandse burgers, bedrijven, fondsen en kansspelen? Welke doelen ontvangen hoeveel steun en op welke manieren? Hoe zijn de hoogte en de wijze van bijdragen in de afgelopen jaren veranderd?

Onderliggende trends
In de Jubileumspecial Twintig jaar Geven in Nederland treft u diepgaande analyses aan van de veranderingen die zich in de filantropie hebben voorgedaan. De onderzoekers hebben een bijzonder rijke bron van gegevens over filantropie verzameld en voor u een selectie gemaakt van de belangrijkste inzichten in de trends die zich onder de oppervlakte hebben voorgedaan.

Geven in Nederland 2017 wordt uitgegeven als co-productie collegiaal met social enterprise Lenthe.

Over de auteur(s)

Onder redactie van prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Theo Schuyt en drs. Barbara Gouwenberg.

Prof. dr. René Bekkers
René Bekkers is directeur van het Centrum voor Filantropische Studies en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Zijn onderzoek analyseert filantropie, vrijwilligerswerk, bloeddonatie en orgaandonatie vanuit een multidisciplinaire benadering. Bekkers is een internationaal erkende expert in de sociologie en psychologie van altruïsme en vragenlijstonderzoek. Zijn huidige onderzoek richt zich op de oorzaken en gevolgen van geefgedrag en vrijwilligerswerk.

Prof. dr. Theo Schuyt
Theo Schuyt bekleedt sinds 2001 de leerstoel “Filantropische Studies” aan de VU; de eerste leerstoel op dit gebied in Europa. Tevens is hij sinds 2014 buitengewoon hoogleraar Filantropie en Sociale Innovatie aan de Universiteit Maastricht. In 1993 is hij gestart met het onderzoek “Geven in Nederland”. Schuyt bekleed verschillende bestuurs- en adviesfuncties, waaronder bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), en is hij voorzitter van het “European Research Network on Philanthropy” (ERNOP) waar het onderzoek “Giving in Europe” wordt uitgevoerd.

Drs. Barbara Gouwenberg
Barbara Gouwenberg is onderzoeker en hoofd opdrachtonderzoek bij het Centrum voor Filantropische Studies. Zij is coördinator van het onderzoek Geven in Nederland en zit in de eindredactie van het gelijknamige boek dat elke twee jaar verschijnt. Sinds 2009 is zij betrokken bij opdrachtonderzoek voor de Europese Commissie, DG Onderzoek en Innovatie. Zij was project manager van twee Europese studies: ‘Fundraising from philanthropy for research funding in European universities’ en het in 2015 afgeronde ‘European Foundations for Research and Innovation (EUFORI) Study.

Extra informatie

Titel

Geven in Nederland 2017

Subtitel

Goede doelenloterijen • Huishoudens • Vrijwilligerswerk • Bedrijven • Fondsen • Nalatenschappen • Vrijwillgerswerk

Auteur

Onder redactie van prof.dr. René Bekkers, prof.dr. Theo Schuyt, drs. Barbara Gouwenberg

Omvang

288

Formaat

17,0 x 24,0

Illustrering

Tekst, geïllustreerd

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

9789462492516

Gewicht 0.539 kg
  Deel uw mening met ons!
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een review schrijven.

© 2018 WalburgPers | design by leucq!