Aanbieding!
9789462492530f

Lochem als stad is bijzonder. Met een nog heel herkenbare middeleeuwse kern en een roemruchte, maar voor velen onbekende geschiedenis. Lochem als gemeente is bijzonder. Veel landgoederen in een zeer afwisselende natuur. Met eigenzinnige en initiatiefrijke mensen. Deze serie gaat Over Lochem. Over zijn historie van vóór en van na 1815, over hoe het is belegerd, over zijn kastelen en over zijn meest markante mensen. Vijf boeken in een cassette. Die horen toch zeker in iedere Lochemse boekenkast!

De eerste twee delen Lochem • Historie 1815 (1) en Lochem • Historie 1815 (2) gaan over Lochems geschiedenis in al haar facetten, vanaf de oertijd tot 1815 en van 1815 tot in het heden. Over het ontstaan van een hof tussen berg en Berkel; over wonen en welzijn, handel en nijverheid; over cultuur, en onderwijs, stadsontwikkeling en schaalvergroting. Het gaat over geschiedenis, maar eigenlijk gaat het over het ontstaan van het Lochem van nu. Daarover valt zoveel te vertellen dat we voor deze geschiedenis twee delen hebben uitgetrokken.

Lochem • belegerd (3) vertelt hoe Lochem vele malen is belegerd, bezet en bevrijd. Over de belegeringen door Maximiliaan van Egmont, Verdugo en Spinola, bevrijding door Ernst van Nassau. Over tweemaal bezetting door de bisschop van Münster, over het gedwongen worden nu eens Fransen en dan weer Hanoversen, Westfalen, Engelsen en Kozakken onderdak te geven. Over Duitse bezetting en over de bevrijding door de Engelsen.

Lochem • kastelen (4) beschrijft de meer dan 30 kastelen en landgoederen die Lochem ooit heeft gekend. Van de oorspronkelijke burchten Dorth, Verwolde en Nettelhorst, via 17e eeuwse pronkhuizen als de Voorst en de Ehze tot aan 19e eeuwse landhuizen als ‘t Joppe en de Boekhorst. Van spiekers, hofsteden en havezaten tot en met lustoorden en buitenplaatsen.

In Lochem • markante mensen (5) ontmoet de lezer eigenzinnige inwoners van Lochem, Laren, Gorssel en andere kernen. Zij hebben allemaal een bijzonder verhaal en staan model voor een aspect van Lochems geschiedenis. Voor het rijke hofleven of de patriottenstrijd, voor onderwijs of emancipatie, voor verzet of burgerinitiatief.

meester prop
Sinds het standaardwerk van meester Gerrit Prop over De historie van een kleine landstad Lochem (1958) ontbreekt het aan een eigentijds, goed leesbaar overzicht van de Lochemse geschiedenis. Dat gemis maken we goed met deze serie. Props boek is daarbij als rode draad en af en toe als tekstleverancier gebruikt. Zijn verzamelde citaten uit notulen, kasboeken en brieven van de Lochemse magistraten en hun aantekeningen, hebben er immers voor gezorgd dat ook het gevoelsleven van die vroegere Lochemers aan ons geopenbaard is.

planning
Het eerste deel verschijnt januari 2018. Daarna verschijnt iedere twee/drie maanden een nieuw deel zodanig dat het laatste vijfde deel (met cassette) nog in 2018 verschijnt.

bestel nú!
Graag stellen wij u in staat deze bijzondere exclusieve, niet in de boekhandel verkrijgbare, cassette te bestellen. De specificaties van deze bijzondere uitgave zijn als volgt:
Cassette met 5 delen van elk 96 pagina’s.
een waar collectors item…
Deze cassette bevat een ware schatkamer aan informatie en is in deze vorm alleen verkrijgbaar via onderstaande inschrijving onder auspiciën van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. De uitgave komt alleen tot stand bij voldoende intekeningen. Van belang is daarom dat u nu uw cassette reserveert en daarmee helpt de uitgave mogelijk te maken.

Hoe werkt het?
• De uitgave verschijnt in een gelimiteerde exclusieve oplage van 300 exemplaren en wordt u aangeboden voor de prijs van
€ 69,50. Na verschijning van het eerste deel is deze cassette alleen nog voor € 89,50 verkrijgbaar.
• Indien u dat wenst wordt uw naam vermeld in de lijst van intekenaars die in het laatste deel zal worden opgenomen. Het verschuldigde bedrag dient door u vooruitbetaald te worden. Zodra dat het geval is, is uw intekening veiliggesteld.
• U heeft de keuze de verschenen delen op te halen bij het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem of de boeken per post te ontvangen. In het laatste geval betaalt u verzendkosten: € 4,95 voor elk van de eerste 4 delen en € 7,95 voor de cassette met daarin het laatste (vijfde) deel. Bij verschijning van elk nieuw deel, informeren we u per mail. Van belang is daarom dat u uw e-mailadres correct invult.
• U ontvangt van ons een bevestiging van uw intekening met de wijze waarop uw naam als intekenaar zal worden vermeld.
• U kunt intekenen middels het intekenformulier “Over Lochem”.

Let op: Na het invullen van het intekenformulier moet u naar deze pagina terugkeren om uw bestelling te plaatsen.

Verschijning
Het eerste deel van deze uitgave verschijnt in januari 2018.

Over de auteur(s)

Focko De Zee heeft vele lezingen gehouden over (groot) Lochem. In deze serie voegde hij veel van zijn materiaal samen en combineerde dat met ander materiaal tot een compleet beeld. Wout Klein was hoofdredacteur van de Lochemse Canon en heeft het deel Markante Mensen en de beeldredactie voor zijn rekening genomen.

Extra informatie

Titel

Over Lochem

Subtitel

Cassette in vijf delen

Auteur

Focko De Zee en Wout Klein

Omvang

480

Formaat

16,0 x 24,0

Illustrering

Geïllustreerd, kleur

Uitvoering

Genaaid gebonden

ISBN

9789462492530

© 2014 WalburgPers | design by leucq!