Historie

Meer dan een eeuw geleden, in 1901, werd in Zutphen drukkerij De Hoop opgericht. Aan de drukkerij was nog een ander bedrijf verbonden: de Eerste Nederlandsche Vethulzenfabriek De Hoop. Hier werden bedrukte verpakkingen vervaardigd voor vetsmelterijen. Beide bedrijven waren in hetzelfde pand gevestigd, eerst aan de Groenmarkt, later aan de Zaadmarkt. In 1961 werd het complete bedrijf overgenomen door C.F.J. Schriks. Eind dat jaar richtte Chris Schriks naast drukkerij De Hoop een uitgeverij op: WalburgPers.

De naam WalburgPers was al snel zo ingeburgerd, dat vanaf 1962 het hele bedrijf onder deze naam werd aangeduid. Met WalburgPers wilde Chris Schriks vooral boeken uitgeven op het gebied van historie, bij voorkeur regionale geschiedenis. Begin jaren zestig betrof de Nederlandse geschiedschrijving nog vooral de Hollandse geschiedenis. Met een groter eigen aandeel van de overige provincies, zou de Nederlandse geschiedenis ook daadwerkelijk de hele natie gaan omvatten. WalburgPers hoopte hier een bijdrage aan te kunnen leveren. In de loop der jaren heeft dit streven verder vorm gekregen. Maritieme en koloniale geschiedenis hebben in deze jaren een belangrijke plek in het fonds veroverd en ook de geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Suriname hebben hun aandeel gekregen. Met Pieter Schriks, die de leiding in de jaren 90 overnam van zijn vader, zette WalburgPers deze lijn voort tot aan zijn overlijden in 2017. De fondslijst van WalburgPers bevat nog altijd veel boeken op het gebied van regionale geschiedenis. Daarnaast telt de lijst uitgaven over onder meer:

Algemene historie

Rechtsgeschiedenis

Techniekgeschiedenis

Kunstgeschiedenis

Architectuur

Monumentenzorg 

 

 

Regelmatig verschijnen bij WalburgPers uitgaven in samenwerking met musea, omroepen en stichtingen, waaronder het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, de Koninklijke Bibliotheek, de NTR en de Linschoten-Vereeniging.

Verder heeft WalburgPers een gespecialiseerd juridisch fonds met o.a. handboeken voor het notariaat en verschijnt jaarlijks een nieuwe herziene uitgave van het FondsenBoek en de FondsenDisk. In 2010 is WalburgPers Educatief opgericht, waarmee ook het uitgeven van schoolboeken voor het geschiedenisonderwijs tot de kernactiviteiten van de uitgeverij is gaan behoren.

Kortom, WalburgPers biedt een zeer uiteenlopend aanbod. Van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Daarbij staat kwaliteit voorop en wordt er bijzondere aandacht aan de vormgeving besteed.

toren-walburg
Huisteken en koopmansteken Zaadmarkt 84 te Zutphen, het pand waarin in 1961 Walburg Pers werd gesticht. De uitgeverij was tot 2019 in het ernaastgelegen pand op numer 86A gevestigd. In mei 2019 verhuisde de uitgeverij naar de Pollaan 48b te Zutphen. Gevelstenen: Hans ’t Mannetje. Foto: Wim Ruigrok. Uit: Gevelstenen van Hans ’t Mannetje ,
Zutphen 2007, p. 103.