Geschiedenis Walburg Pers

Meer dan 120 jaar geleden, in 1901, werd in Zutphen drukkerij De Hoop opgericht.

Meer dan 120 jaar geleden, in 1901, werd in Zutphen drukkerij De Hoop opgericht. Aan de drukkerij was nog een ander bedrijf verbonden: de Eerste Nederlandsche Vethulzenfabriek De Hoop. Hier werden bedrukte verpakkingen vervaardigd voor vetsmelterijen. Beide bedrijven waren in hetzelfde pand gevestigd, eerst aan de Groenmarkt, later aan de Zaadmarkt. In 1961 werd het complete bedrijf overgenomen door C.F.J. Schriks (1931-2024). Eind dat jaar richtte Chris Schriks naast drukkerij De Hoop een uitgeverij op, Walburg Pers.

Gevelsteen Zaadmarkt 84, Zutphen

De naam Walburg Pers was al snel zo ingeburgerd, dat vanaf 1962 het hele bedrijf onder deze naam werd aangeduid. Met Walburg Pers wilde Chris Schriks vooral boeken uitgeven op het gebied van historie, bij voorkeur regionale geschiedenis. Begin jaren zestig betrof de Nederlandse geschiedschrijving nog vooral de Hollandse geschiedenis. Met een groter eigen aandeel van de overige provincies, zou de Nederlandse geschiedenis ook daadwerkelijk de hele natie gaan omvatten. In de loop der jaren heeft dit streven vorm gekregen. Maritieme en koloniale geschiedenis hebben in deze jaren een belangrijke plek in het fonds veroverd en ook de geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Suriname hebben hun aandeel gekregen. Met Pieter Schriks, die de leiding in de jaren 90 overnam van zijn vader, zette Walburg Pers deze lijn voort tot aan zijn overlijden in 2017. De fondslijst van de uitgeverij bevat nog altijd veel boeken op het gebied van regionale geschiedenis.

In januari 2020 heeft Jan-Peter Wissink Walburg Pers overgenomen en verschijnen er meer titels, over geschiedenis maar ook over hedendaagse maatschappelijke kwesties. Met de recente overname van het fonds van uitgeverij Lanasta komt ook militaire geschiedenis prominenter aan bod.

Walburg Pers is en blijft een uitgeverij met hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor een algemeen publiek. Walburg Pers plaatst inhoudelijke kwaliteit en klantgerichtheid voorop en besteedt bijzondere aandacht aan de vormgeving.

Walburg Pers heeft ook groeiende fondslijnen op het gebied van notariaat en filantropie. Behalve het jaarlijks geactualiseerde Fondsenboek is Walburg Pers sinds 2021 ook de uitgever van De Dikke Blauwe, een onafhankelijk opiniërend platform voor filantropie in Nederland.