Walburg Notariaat

In het notariaatfonds van Walburg Pers treft u producten aan die zich richten op de juridische professionals die werkzaam zijn in het notariaat. Daarbij gaat het om notarissen, kandidaten, toegevoegd notarissen, maar ook klerken en juridische medewerkers zullen hun voordeel kunnen doen met de producten die door Walburg worden uitgegeven. Met deze producten beogen we een praktisch hulpmiddel te bieden voor de professional om zijn/haar werkzaamheden gemakkelijker te kunnen verrichten. Door met gerenommeerde redacties en auteurs te werken staan onze producten ook borg voor kwaliteit. De komende jaren zal gewerkt worden aan de uitbouw van dit fonds.

Op dit moment bestaat het fonds uit het kennissysteem Notariaat Online, waarin een viertal praktische handboeken digitaal is opgenomen (Boedelafwikkeling, Registergoederenrecht, Familievermogensrecht en Ondernemingsrecht) en bovendien modeldocumenten die als basis kunnen dienen bij het opstellen van de noodzakelijke stukken bij een voorgenomen transactie. De handboeken zijn ook los verkrijgbaar in papieren vorm.

Daarnaast behoort ook de uitgave van J.H.M. ter Haar en W.D. Kolkman: Personen- en Familierecht & Erfrecht in een notendop, tot het notariële portfolio van Walburg en kunnen de uitgaven op het terrein van de Filantropie niet onbenoemd blijven, want die kunnen het notariaat zeer behulpzaam zijn bij de advisering aan cliënten m.b.t. schenken en nalaten.

Boeken