Walburg pers

Over Walburg Pers

Walburg Pers geeft toegankelijke en gespecialiseerde boeken uit op het gebied van geschiedenis, recht, kunst en cultuur.

Walburg Pers is een uitgeverij gespecialiseerd in hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor algemeen geïnteresseerde lezers, van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Met haar publicaties beoogt zij iedereen die er belangstelling voor heeft, op de hoogte te brengen van de schatten aan informatie die er beschikbaar zijn over het verleden, over cultuur en maatschappij en over kunstopbjecten en architectuur.

Bij Walburg Pers staan inhoudelijke kwaliteit en klantgerichtheid voorop en wordt er bijzondere aandacht aan de vormgeving besteed. Hooggekwalificeerde en ervaren professionals bieden auteurs, partners en klanten een toegewijde en individuele service.

De lijst uitgaven van Walburg Pers omvat onder meer:

  • Algemene historie
  • Rechtsgeschiedenis
  • Techniekgeschiedenis
  • Koloniale geschiedenis
  • Kunstgeschiedenis
  • Architectuur
  • Monumentenzorg

Regelmatig verschijnen bij WalburgPers uitgaven in samenwerking met musea, omroepen en stichtingen, waaronder het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, het Joods Historisch Museum, de Koninklijke Bibliotheek, de NTR en de Linschoten-Vereeniging.

Verder heeft WalburgPers een gespecialiseerd juridisch fonds met o.a. handboeken voor het notariaat en verschijnt jaarlijks een nieuwe herziene uitgave van het FondsenBoek en FondsenDigitaal.

Kortom, WalburgPers biedt een zeer uiteenlopend aanbod.

Historie

Gevelsteen Zaadmarkt 84, Zutphen
Meer dan een eeuw geleden, in 1901, werd in Zutphen drukkerij De Hoop opgericht. Aan de drukkerij was nog een ander bedrijf verbonden: de Eerste Nederlandsche Vethulzenfabriek De Hoop. Hier werden bedrukte verpakkingen vervaardigd voor vetsmelterijen. Beide bedrijven waren in hetzelfde pand gevestigd, eerst aan de Groenmarkt, later aan de Zaadmarkt. In 1961 werd het complete bedrijf overgenomen door C.F.J. Schriks. Eind dat jaar richtte Chris Schriks naast drukkerij De Hoop een uitgeverij op: Walburg Pers.

De naam WalburgPers was al snel zo ingeburgerd, dat vanaf 1962 het hele bedrijf onder deze naam werd aangeduid. Met Walburg Pers wilde Chris Schriks vooral boeken uitgeven op het gebied van historie, bij voorkeur regionale geschiedenis. Begin jaren zestig betrof de Nederlandse geschiedschrijving nog vooral de Hollandse geschiedenis. Met een groter eigen aandeel van de overige provincies, zou de Nederlandse geschiedenis ook daadwerkelijk de hele natie gaan omvatten. WalburgPers hoopte hier een bijdrage aan te kunnen leveren. In de loop der jaren heeft dit streven verder vorm gekregen. Maritieme en koloniale geschiedenis hebben in deze jaren een belangrijke plek in het fonds veroverd en ook de geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Suriname hebben hun aandeel gekregen. Met Pieter Schriks, die de leiding in de jaren 90 overnam van zijn vader, zette WalburgPers deze lijn voort tot aan zijn overlijden in 2017. De fondslijst van de uitgeverij bevat nog altijd veel boeken op het gebied van regionale geschiedenis.