Series

Werken van de Linschoten-Vereeniging

Nederlanders zijn al eeuwenlang een reislustig volk. Onze reizende voorouders legden tijdens talloze land- en zeereizen hun ervaringen vast voor het nageslacht. Deze beschrijvingen uit de eerste hand inspireerden in 1908 een aantal historici en oud-zeevarenden tot het uitgeven van deze fascinerende bronnen. Zij richtten een vereniging op die zijn noemden naar de beroemde Jan Huygen van Linschoten, de man die aan het einde van de 16de eeuw zijn reisgeschriften publiceerde.

Tijdens de eerste honderd jaar van haar bestaan heeft de vereniging 106 journalen en reisbeschrijvingen in 112 banden gepubliceerd, die de Nederlandse reisgeschiedenis vanaf het eind van de 16de tot aan het eind van de 19de eeuw bestrijken. Iedere uitgave bevat de originele tekst van een zeldzaam, historisch belangrijk reisverslag. Dit varieert van scheepsjournaals tot reisverslagen van handelslieden, diplomaten en avonturiers. Dankzij een inleiding en een uitgebreide annotatie zijn deze publicaties toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse lezer. De prachtige uitvoering van de Werken van de Linschoten-Vereeniging is in al die jaren niet veranderd. Alleen de nieuwste delen hebben behalve het klassieke linnen nog een stofomslag in kleur. Nog elk jaar wordt tenminste één deel aan de Werken toegevoegd.

De Werken van de Linschoten-Vereeniging vormen niet alleen een waardevolle, maar tevens een goed toegankelijke reeks voor lezers en onderzoekers.

Nederlandse Orgelmonografieën

De Stichting Nederlandse Orgelmonografieën heeft als doelstelling om kennis te verbreiden omtrent het Nederlandse monumentale orgel, in de ruimste zin van het woord. Walburg Pers verzorgt samen met de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën sinds 1997 de uitgave van orgelmonografieën in een reeks over belangwekkende orgels in Nederland, uitgegeven onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Oorlogsdossiers

De serie Oorlogsdossiers omvat boeken over oorlogen die de gang van de geschiedenis bepaalden.

Over Lochem

Deze serie gaat over Lochem. Over zijn historie van vóór en van na 1815 (deel I en II), over hoe het is belegerd (deel III), over zijn kastelen (deel IV) en over zijn meest markante mensen (deel V). Vijf boeken in een cassette. Die horen toch zeker in iedere Lochemse boekenkast!
Overzicht van de delen:

  • Lochem – Historie < 1815 (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel I
  • Lochem – Historie > 1815 (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel II
  • Lochem – Belegerd (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel III
  • Lochem – Kastelen (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel IV
  • Lochem – Markante Mensen (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel V