Partner Amsterdam University Press

Sinds januari 2020 is Walburg Pers in eigendom van Jan-Peter Wissink, die ook directeur is van Amsterdam University Press (AUP). Sindsdien versterken Walburg Pers en AUP elkaar daar waar dat zinvol is, bijvoorbeeld in de marketing en distributie.

AUP richt zich met name op wetenschappelijke en educatieve boeken en tijdschriften, in zowel Engels als Nederlands, op een geselecteerd aantal terreinen. In het verleden verschenen er ook veel fraaie algemene boeken bij AUP, waarvan u er een aantal op deze website aantreft. Meer informatie over AUP treft u op hun website.