Gerard Wiegers

Gerard Wiegers is hoogleraar religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de leerstoelgroep religiestudies.

Boeken