Janneke Budding

Janneke Budding studeerde Engelse taal- en letterkunde en gaf les in het middelbaar onderwijs en het hbo (lerarenopleiding Engels). Naast verschillende educatieve uitgaven publiceerde ze diverse non-fictieboeken waaronder De Grand Tour in de 18e eeuw en Mijnheer de baron is op reis. Buitenlandse reizen van de adel 1814-1914.

Boeken