Louis Sicking

Louis Sicking is Aemilius Papinianus hoogleraar geschiedenis van het volkenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doceert middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit Leiden en is auteur van onder andere La Naissance d'une thalassocratie. Les Pays-Bas et la mer à l'aube du Siècle d'Or (Parijs 2015).

Boeken