Stephanie Koolen-Maas

Stephanie Koolen-Maas is coördinator van het onderzoek Geven in Nederland en onderzoeker op het terrein van bedrijfsfilantropie, corporate foundations, vrijwilligerswerk en nalatenschappen.

Boeken