William H. McNeill

William H. McNeill (1917-2016) was de grondlegger van de moderne studie van de Wereldgeschiedenis als een nadrukkelijk niet-eurocentrische discipline met sterke antropologische, biologische en economische onderstromen. Zijn voornaamste werken zijn The Rise of the West en Plagues and Peoples.

Boeken