Victor Wesseling

Victor Wesseling is econoom, was werkzaam bij Internationale Zaken van de Nederlandse Bank en als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verbleef lange tijd in China.

Boeken