Geleefd geloof
Titel
Geleefd geloof
Subtitel
Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789462496552
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
246
Publicatiedatum
Afmetingen
22.5 x 22.5 x 2.1 cm
Onderwerp
Geschiedenis
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 14,99

Recensies

'Ooit waren de honderden middeleeuwse kerkgebouwen in Friesland en Groningen het centrum van de gelovigheid van de bewoners van deze rijke streken. Mulder-Bakker, Bremmer en hun auteurs zijn er prachtig in geslaagd om te laten zien op welke manieren - in beeld, geschrift en in praktijken - zij hun religiositeit beleefden en tot onderdeel van hun dagelijks leven maakten.'
- Prof. dr. G.T. Jensma, Rijksuniversiteit Groningen

'Anneke Mulder Bakker en Rolf Bremmer hebben met hun team schrijvers een fraai monument opgericht voor dat verloren verleden.'
- Joost Eskes, Historiek.nl

Geleefd geloof laat zien dat de middeleeuwse lekenreligiositeit rijker blijkt dan vermoed. De auteurs hebben een mooie mix van geschreven archief en bodemarchief gebruikt ... Geleefd geloof is naast tekstueel hoog informatief ook rijk geïllustreerd. Een knappe prestatie.
- Riemer Janssen, Stad en Lande

Het is boeiend om te zien hoe er toch steeds weer vooruitgang zit in religieus-historisch onderzoek. En dan die meer dan honderdzestig kleurrijke afbeeldingen! ¬Alleen die handschriften al – om te zoenen zo mooi.
- Marijke Lourense, Trouw

Specialistische kennis voor een geïnteresseerd lezerspubliek toegankelijk gemaakt... De vele, fraaie illustraties verhelderen veel.
- Willem Bouwman, Nederlands Dagblad

Kijkluikjes in een verdwenen wereld.
- Egge Knol, Fryslân. Historisch Tijdschrift

Anneke B. Mulder-Bakker, Rolf H. Bremmer Jr (red.)

Geleefd geloof

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580

Van gewone middeleeuwers zijn nauwelijks geschreven documenten overgeleverd. Hoe zij dachten over de leer van de kerk weten wij dus niet uit de eerste hand. Toch valt er iets te zeggen over de manier waarop mensen in de huiselijke kring en het maatschappelijk leven uiting gaven aan hun geloof. Dit boek beschrijft en verbeeldt hun religieuze cultuur aan de hand van objecten, zoals aardewerken heiligenbeeldjes, simpele gebedenboekjes en prachtig geïllumineerde getijdenboeken, pelgrimsinsignes, relikwieën en reliekdoosjes, en gebedsteksten met daarop vingerafdrukken en sporen van tranen. Ook is er aandacht voor religieuze broederschappen en vrome, kleine huisgemeenschappen voor leken.

De focus ligt op de Friese landen: de huidige provincies Groningen en Friesland. Deze verschilden nogal van de omliggende gebieden. Ze werden niet bestuurd door graven of hertogen, de bisschoppen woonden ver weg en ze hadden een eigen taal en rechtssysteem. Het is dan ook niet toevallig dat juist in Friese rechtsteksten afwijkende theologische denkbeelden te vinden zijn. Eindpunt vormt de Reformatie, die in deze regio rond 1580 zijn definitieve beslag kreeg.
€ 29,99
+ Bestel dit boek
Redacteurs

Anneke B. Mulder-Bakker

Anneke B. Mulder-Bakker doceerde geschiedenis en middeleeuwse studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is gespecialiseerd in middeleeuwse cultuur en religie en publiceert over religieuze vrouwen, kluizenaressen, heiligen en heiligenlegenden.

Rolf H. Bremmer Jr

Rolf H. Bremmer Jr was hoogleraar Engels en bijzonder hoogleraar Fries aan de Universiteit Leiden. Hij schreef onder andere 'Hir is eskriven'. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (2004).