Weten vraagt meer dan meten
Titel
Weten vraagt meer dan meten
Subtitel
Hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal
Prijs
€ 20,00
ISBN
9789462983861
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
130
Publicatiedatum
Afmetingen
13.5 x 21 x 1.1 cm
Partner
Dit is een uitgave van Amsterdam University Press Amsterdam University Press
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 9,99
U bent doorverwezen vanaf de website van Amsterdam University Press. Dit boek wordt geleverd door Walburg Pers.

Weten vraagt meer dan meten

Hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal

Op verschillende maatschappelijke gebieden blijkt hetzelfde aan de gang: een regime van maat en getal waarmee het persoonlijke verhaal en variaties uit het zicht raken. Vanaf de conceptie wordt de groei van het embryo tegen het gemiddelde afgezet. Hetzelfde geldt voor schoolprestaties. Maar ook op andere terreinen heersen maat en getal. 'Ik hou me nu eenmaal aan de feiten', zei neuropsychologe Eveline Crone tijdens het debat na afloop van haar Annie Romein lezing. En daar al zit 'm het misverstand: het zijn geen feiten, je ziet oplichtende hersendelen op een scan. Het zijn interpretaties, verpakt als wetenschap, zogenaamd 'hard', maar qua denkwerk dun en aanvechtbaar. Het leidt tot reductionistische verwarring, aanvechtbare redeneringen en valse conclusies. De reductie tot statistische gemiddelden maakt dat variatie aan het oog wordt onttrokken en afwijkingen van dat gemiddelde al gauw als afwijking wordt gezien. Zo wordt uitgegaan van het tekort en niet van het vermogen van mensen. Maar bovenal levert het weinig op voor de patiënten om wie het toch allemaal ging? De gedachte dat meten weten is gaat voorbij aan de mensen over wie het gaat.

Dit boek vormt een pleidooi tegen dit heersende wetenschappelijke paradigma dat inmiddels alle domeinen van de samenleving doortrekt. Maar dat ook zijn grenzen bereikt, want hier en daar ontstaan tegenkrachten. Dit boek bevat korte prikkelende stukken over waar en hoe het spaak loopt, maar ook hoe het anders kan. Het geeft inzicht in de taaiheid van patronen en de macht van systemen. Daarnaast biedt het voorbeelden van hoopgevende projecten waarin betrokkenen buiten het heersende paradigma denken en doen, van hun worstelingen, de weerbarstigheden, de dilemma's en de weerstanden.

In het boek worden verschillende domeinen bestreken waarin men met dezelfde problemen worstelt. Het vertelt hoe patronen ontstaan, hoe dwingend ze zijn en hoe we daartegenin kunnen gaan. Voor iedereen, of je nu zwanger bent, schoolgaande kinderen hebt, kind bent van bejaarde ouders, kortom: voor alle zieken, zwakken en gezonden - en voor wie wil weten in welke systemen van denken en handelen wij leven, vaak ongemerkt en deels ongewild.
Auteurs

Christien Brinkgreve

Christien Brinkgreve is hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast haar universitaire werk heeft ze altijd geschreven voor een breder publiek. Van haar verschenen eerder o.m.: 'Vertel. Over de kracht van verhalen' (2014 ), Het verlangen naar gezag' (genomineerd voor de Publicatieprijs van de Stichting Maatschappij en Veiligheid 2013), De winst van verschil, samen met Eric Koenen.

Eric Koenen

Eric Koenen richtte in 2007 de Doorwerthgroep die zich specialiseert op het gebied van procesbegeleiding bij directieteams in strategische vernieuwing. HIJ studeerde sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, vervulde diverse functies bij Philips en PriceWaterhouseCoopers en was jarenlang lid van de Executive Board van Cofely waar hij onder meer verantwoordelijk was voor een omvangrijke organisatievernieuwing. Hij schreef De kunst van leiderschap in tijden van verandering en De atomiumorganisatie.

Sanne Bloemink

Sanne Bloemink is schrijver en journalist voor onder meer De Groene Amsterdammer. Eerder verscheen van haar hand: Hypermama (2008), Happy Me (2012) en Weten vraagt meer dan meten (2017, samen met Christien Brinkgreve en Eric Koenen).