In memoriam Kees Schaepman (1946-2022)

Foto: Kees Schaepman
Fotograaf: Truus van Gog

Tot ons verdriet is op 5 maart jongstleden op 75-jarige leeftijd overleden onze zeer gewaardeerde auteur Kees Schaepman. Hij was al geruime tijd ziek. Kees Schaepman werkte als freelance journalist, hij was voorzitter van de NVJ, deed verslag voor VPRO-radio en was als redacteur verbonden aan Vrij Nederland. Vanaf 2013 gaf hij zijn boeken uit bij Walburg Pers, Mag ik mijn fiets terug?, Afgedwaald, Alweer een activist, Dood water, Halabja en Max Blokzijl.

Zijn laatste boek verscheen vorig jaar september: Soldaten van God. Een niet eerder zo mooi beschreven geschiedenis van ruim 3000 Nederlandse zoeaven die rond 1865 naar Rome vertrokken om te strijden voor de pauselijke staat. Daarin was ook een rol weggelegd voor verwanten van Kees: aartsbisschop Andreas Ignatius Schaepman en priester Herman Schaepman. Zelfs zijn Zwolse achterneef bleek als vrijwilliger in het pauselijk leger te hebben gediend. ‘Mochten er lezers zijn die menen dat ik mijn roomse familieleden al te nadrukkelijk voor het voetlicht plaats, dan bied ik hiervoor bij voorbaat mijn excuses aan,’ aldus Kees in het Woord vooraf. Die zin had hij mogen weglaten, juist zijn katholieke achtergrond, waar hij tegelijk mee worstelde, maakte Soldaten van God tot een meesterlijke vertelling van binnenuit.

Op wens van Kees presenteerden we het boek bij voetbalclub De Zouaven in Grootebroek. Waar anders? zo meende hij. Het werd een memorabele bijeenkomst waarbij Kees onder leiding van Frénk van der Linden in gesprek ging met Simon Minks over de keuze voor, en de gevolgen van de strijd in vreemde krijgsdienst.

Maar Kees was nog niet klaar. Er zou nog een boek volgen, zei hij stellig tijdens een laatste ontmoeting een maand geleden. Het zat al in zijn hoofd. Het schrijven ging niet meer, maar hij kon het natuurlijk dicteren. Een geboren verteller was hij. In Kees verliezen wij een zeer getalenteerde, humoristische en bovenal plezierige en toegewijde auteur. We zullen hem missen. Wij wensen zijn naasten alle sterkte toe dit grote verlies te dragen.

dinsdag 8 maart 2022