In memoriam Tessel Pollmann

Op 12 augustus jongstleden overleed auteur Tessel Pollmann. In Tessel verliezen we een zeer gewaardeerd en betrokken auteur met wie het een plezier was om samen te werken.
Tessel Pollmann in 2017
(foto: DUIC)

Op 12 augustus jongstleden overleed auteur Tessel Pollmann. Door vakantie bereikte dit bericht ons pas afgelopen week.

In Tessel Pollmann verliezen we een zeer gewaardeerd en betrokken auteur met wie het een plezier was om samen te werken. Tessel Pollmann was journalist. Ze schreef jarenlang voor Vrij Nederland en was als geassocieerd onderzoeker verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Pollmann schreef meerdere historische boeken. Haar laatste boek verscheen bij Walburg Pers, U spreekt met de gemeente. Voor dit boek ging Pollmann in gesprek met de ambtenaar en burger over de (on)toegankelijkheid van de gemeente. Zij stelde zich daarbij de vraag: houdt de ambtenaar van de burger en omgekeerd? Ondubbelzinnig was haar opinie, helder haar stijl. En op die wijze manier kwam zij ook tot de treffende en kritische visie op de gemeente; ons ambtelijk apparaat verwacht enerzijds inspraak van de burger, maar houdt tegelijk de verhouding met diezelfde burger op afstand door vergaande digitalisering.

We zullen Tessel Pollmann missen en wensen haar naasten alle sterkte toe dit verlies te dragen.

woensdag 31 augustus 2022