Prijs voor de Lijfarts

Catharina Th. Bakker heeft op 8 september de G.A. Lindeboomprijs ontvangen voor ‘De lijfarts van de koning. Het avontuurlijke leven van Franz Joseph Harbaur, 1776-1824’, het beste medisch-historische boek van de afgelopen vier jaar.

Het boek is het meeslepende levensverhaal van de lijfarts van koning Willem I. Tijdens de Franse Revolutie belandde hij als oorlogsvluchteling in Duitsland, waar hij geneeskunde ging studeren. Na het overwinnen van vele hindernissen, inclusief een ongelukkige liefde, werd hij een machtig man aan het hof van koning Willem I: een van de pioniers van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Volgens de jury: “In deze kritische biografie, waarvoor Bakker een indrukwekkende hoeveelheid bronnen heeft bestudeerd, neemt de auteur de lezer mee in een gedetailleerde en meeslepende beschrijving van de lotgevallen van de hoofdpersoon. Op overtuigende manier gebruikt zij de maatschappelijke context van het hof van Koning Willem I aan het einde van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw als een lens om het leven van Harbaur te reconstrueren. Het boek is bijzonder fraai uitgevoerd en zodanig plezierig geschreven dat ook niet medisch-historici het boek geboeid zullen lezen.”

vrijdag 8 september 2023