Series

Werken van de Linschoten-Vereeniging

 

Nederlanders zijn al eeuwenlang een reislustig volk. Onze reizende voorouders legden tijdens talloze land- en zeereizen hun ervaringen vast voor het nageslacht. Deze beschrijvingen uit de eerste hand inspireerden in 1908 een aantal historici en oud-zeevarenden tot het uitgeven van deze fascinerende bronnen. Zij richtten een vereniging op die zijn noemden naar de beroemde Jan Huygen van Linschoten, de man die aan het einde van de 16de eeuw zijn reisgeschriften publiceerde.

 

Tijdens de eerste honderd jaar van haar bestaan heeft de vereniging 106 journalen en reisbeschrijvingen in 112 banden gepubliceerd, die de Nederlandse reisgeschiedenis vanaf het eind van de 16de tot aan het eind van de 19de eeuw bestrijken. Iedere uitgave bevat de originele tekst van een zeldzaam, historisch belangrijk reisverslag. Dit varieert van scheepsjournaals tot reisverslagen van handelslieden, diplomaten en avonturiers. Dankzij een inleiding en een uitgebreide annotatie zijn deze publicaties toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse lezer. De prachtige uitvoering van de Werken van de Linschoten-Vereeniging is in al die jaren niet veranderd. Alleen de nieuwste delen hebben behalve het klassieke linnen nog een stofomslag in kleur. Nog elk jaar wordt tenminste één deel aan de Werken toegevoegd.

 

De Werken van de Linschoten-Vereeniging vormen niet alleen een waardevolle, maar tevens een goed toegankelijke reeks voor lezers en onderzoekers.

BGNB

In 1884 begon de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (opgericht in 1815) de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel (BGNB). Tot 1951 werden in deze serie 14 delen gepubliceerd. In 1995 werd begonnen met de ‘Nieuwe Reeks’ onder auspiciën van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) en de Koninklijke Bibliotheek (KB); sinds 2003 wordt de reeks uitgegeven onder auspiciën van het samenwerkingsverband van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.

De reeks staat onder redactie van sr. Helwi Blom, dr. Marieke van Delft (voorzitter), dr. Lizet Duijvendak, drs. Kasper van Ommen, dr. Jeroen Salman, Lotte Salvelsberg, MA (secretaris), dr. Jeroen Vandommele, dr. Rietje van Vliet. Namens Walburg Pers neemt uitgever Winnie Urban deel aan de redactievergaderingen.
Inmiddels kent de Nieuwe Reeks (ISSN 1879-3738) van Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel (BGNB) 20 delen:

Nederlandse Ondernemers

 

Terwijl van de arbeidersbeweging al jaren een meerdelig biografisch woordenboek bestaat, ontbrak tot nog toe een dergelijk goed gestructureerd overzicht van Nederlandse ondernemers. In zes delen van de rijk geïllustreerde serie Nederlandse Ondernemers 1850-1950 zijn de biografieën gebundeld van 300 ondernemers, die zowel zakelijk als maatschappelijk van grote betekenis zijn geweest voor hun stad, regio of zelfs het land.  Per deel (regio) worden de 50 belangrijkste ondernemers en ondernemersfamilies beschreven uit de periode dat Nederland omschakelt van een agrarische en op handel gebaseerde economie, naar een industriële samenleving. De hoofdrolspelers in dit veranderingsproces komen in deze serie eindelijk in beeld als groep en als individuen met een menselijk gezicht. Gekozen is voor leidende figuren, die zowel van economische als maatschappelijke betekenis zijn geweest. In de biografieën worden de ondernemers nadrukkelijk gekoppeld aan de geschiedenis van de regio, waarin ook vaak bepaalde sectoren geconcentreerd zijn, zoals bijvoorbeeld de textielindustrie in Twente en de sigarenindustrie in West-Brabant. Op deze manier wordt de serie zeker ook interessant voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in de geschiedenis van de eigen omgeving.

 

Overzicht van de delen:

 1. Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
 2. Gelderland en Utrecht
 3. Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
 4. Noord- en Zuid-Holland
 5. Amsterdam
 6. Rotterdam

Nederlandse Orgelmonografieën

 

De Stichting Nederlandse Orgelmonografieën heeft als doelstelling om kennis te verbreiden omtrent het Nederlandse monumentale orgel, in de ruimste zin van het woord. Walburg Pers verzorgt samen met de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën sinds 1997 de uitgave van orgelmonografieën in een reeks over belangwekkende orgels in Nederland, uitgegeven onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Oorlogsdossiers

 

Over oorlogen die de gang van de geschiedenis bepaalden.
Overzicht van de delen:

 1. Frans-Duitse Oorlog 1870-1871
 2. Engels-Nederlandse oorlogen
 3. Slag in de Javazee
 4. Zesdaagse oorlog
 5. Tiendaagse veldtocht
 6. Krimoorlog
 7. Koreaoorlog
 8. Nederlandse Bevrijdingsoorlog

Over Lochem

 

Deze serie gaat over Lochem. Over zijn historie van vóór en van na 1815 (deel I en II), over hoe het is belegerd (deel III), over zijn kastelen (deel IV) en over zijn meest markante mensen (deel V). Vijf boeken in een cassette. Die horen toch zeker in iedere Lochemse boekenkast!
Overzicht van de delen:

 1. Lochem – Historie < 1815 (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel I
 2. Lochem – Historie > 1815 (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel II
 3. Lochem – Belegerd (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel III
 4. Lochem – Kastelen (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel IV
 5. Lochem – Markante Mensen (los verkrijgbaar) • Over Lochem > Deel V