Series

Werken van de Linschoten-Vereeniging

 

Nederlanders zijn al eeuwenlang een reislustig volk. Onze reizende voorouders legden tijdens talloze land- en zeereizen hun ervaringen vast voor het nageslacht. Deze beschrijvingen uit de eerste hand inspireerden in 1908 een aantal historici en oud-zeevarenden tot het uitgeven van deze fascinerende bronnen. Zij richtten een vereniging op die zijn noemden naar de beroemde Jan Huygen van Linschoten, de man die aan het einde van de 16de eeuw zijn reisgeschriften publiceerde.

 

Tijdens de eerste honderd jaar van haar bestaan heeft de vereniging 106 journalen en reisbeschrijvingen in 112 banden gepubliceerd, die de Nederlandse reisgeschiedenis vanaf het eind van de 16de tot aan het eind van de 19de eeuw bestrijken. Iedere uitgave bevat de originele tekst van een zeldzaam, historisch belangrijk reisverslag. Dit varieert van scheepsjournaals tot reisverslagen van handelslieden, diplomaten en avonturiers. Dankzij een inleiding en een uitgebreide annotatie zijn deze publicaties toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse lezer. De prachtige uitvoering van de Werken van de Linschoten-Vereeniging is in al die jaren niet veranderd. Alleen de nieuwste delen hebben behalve het klassieke linnen nog een stofomslag in kleur. Nog elk jaar wordt tenminste één deel aan de Werken toegevoegd.

 

De Werken van de Linschoten-Vereeniging vormen niet alleen een waardevolle, maar tevens een goed toegankelijke reeks voor lezers en onderzoekers.

BGNB

 

In 1884 begon de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (opgericht in 1815) de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel (BGNB). Tot 1951 werden in deze serie 14 delen gepubliceerd. In 1995 werd begonnen met de ‘Nieuwe Reeks’ onder auspiciën van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) en de Koninklijke Bibliotheek (KB); sinds 2003 wordt de reeks uitgegeven onder auspiciën van het samenwerkingsverband van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.
De reeks staat onder redactie van dr. Yvonne Bleyerveld, dr. Helleke van den Braber, dr. Marieke van Delft (voorzitter), dr. Jeroen Salman, dr. Rietje van Vliet en drs. Linda Ijpelaar (secretaris). Namens Walburg Pers neemt directeur-uitgever mr. Pieter Schriks deel aan de redactievergaderingen.

Inmiddels kent de Nieuwe Reeks (ISSN 1879-3738) van Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel (BGNB) 14 delen:

Nederlandse Ondernemers

 

Terwijl van de arbeidersbeweging al jaren een meerdelig biografisch woordenboek bestaat, ontbrak tot nog toe een dergelijk goed gestructureerd overzicht van Nederlandse ondernemers. In zes delen van de rijk geïllustreerde serie Nederlandse Ondernemers 1850-1950 zijn de biografieën gebundeld van 300 ondernemers, die zowel zakelijk als maatschappelijk van grote betekenis zijn geweest voor hun stad, regio of zelfs het land.  Per deel (regio) worden de 50 belangrijkste ondernemers en ondernemersfamilies beschreven uit de periode dat Nederland omschakelt van een agrarische en op handel gebaseerde economie, naar een industriële samenleving. De hoofdrolspelers in dit veranderingsproces komen in deze serie eindelijk in beeld als groep en als individuen met een menselijk gezicht. Gekozen is voor leidende figuren, die zowel van economische als maatschappelijke betekenis zijn geweest. In de biografieën worden de ondernemers nadrukkelijk gekoppeld aan de geschiedenis van de regio, waarin ook vaak bepaalde sectoren geconcentreerd zijn, zoals bijvoorbeeld de textielindustrie in Twente en de sigarenindustrie in West-Brabant. Op deze manier wordt de serie zeker ook interessant voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in de geschiedenis van de eigen omgeving.

 

Overzicht van de delen:

  1. Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
  2. Gelderland en Utrecht
  3. Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
  4. Noord- en Zuid-Holland
  5. Amsterdam
  6. Rotterdam

Nederlandse Orgelmonografieën

 

De Stichting Nederlandse Orgelmonografieën heeft als doelstelling om kennis te verbreiden omtrent het Nederlandse monumentale orgel, in de ruimste zin van het woord. Walburg Pers verzorgt samen met de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën sinds 1997 de uitgave van orgelmonografieën in een reeks over belangwekkende orgels in Nederland, uitgegeven onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Handboeken voor het Notariaat

 

De serie Handboeken voor het Notariaat is nú compleet verkrijgbaar. De serie biedt hét antwoord op de groeiende vraag naar kwaliteitsborging van de notariële dienstverlening.

De serie Handboeken voor het Notariaat is dé leidraad voor uw dagelijkse notariële praktijk. De serie bestaat uit vier delen: Boedelafwikkeling, Registergoederenrecht, Familievermogensrecht en Ondernemingsrecht. Alle delen voorzien in de behoefte aan werkprotocollen voor de uitoefening van de notariële praktijk.

De handboeken beschrijven niet het recht, maar geven het proces weer dat de behandelaar moet doorlopen om een transactie te begeleiden. Uiteraard vindt u in de handboeken de relevante rechtspraak en de fiscale aspecten van de notariële praktijk. Waar relevant reikt het handboek checklists en modellen aan. Bij alle handboeken wordt een CD-rom geleverd. Hierop vindt u de tekst van het handboek plus alle belangrijke modellen van akte, veel voorkomende brieven, formulieren en verzoekschriften. De modellen zijn direct te gebruiken in uw dagelijkse praktijk op alle werkplekken per vestiging van uw kantoor.

De handboeken zijn geschreven door een gemêleerd team van civilisten en fiscalisten die vrijwel allemaal in de praktijk werkzaam zijn. Met inbreng vanuit verschillende disciplines is getracht voor de notariële praktijk nuttige handboeken te maken.

Voordeel voor abonnees

Wie zich op één of meerdere delen uit de serie abonneert weet zich altijd verzekerd van de meest actuele informatie. Bovendien profiteert u van een aanzienlijke korting van maar liefst 33% op de prijs die u anders voor een los deel zou betalen. Besluit u bovendien een abonnement op de serie te nemen, dan ontvangt u op de abonnementsprijs nog eens 25% korting, waardoor uw totale korting oploopt tot 50% per deel! Korting op korting dus. U ontvangt automatisch alle herziene drukken en realiseert een aanzienlijk besparing op uw kosten. Actueel en voordelig!

Voorwaarden abonnement

Opzegging van een abonnement dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk vóór 1 december van het volgende jaar. Opzegging is slechts mogelijk na twee achtereenvolgende jaargangen van één handboektitel te hebben afgenomen. Bij een abonnement op de hele serie dient de serie (4 delen) minimaal twee keer in zijn geheel te zijn afgenomen. Wanneer u een abonnement neemt op de serie ontvangt u met de levering van ieder deel een factuur met 50% korting op de prijs van een los deel.

 

Oorlogsdossiers

 

Over oorlogen die de gang van de geschiedenis bepaalden.

 

Overzicht van de delen:

  1. Frans-Duitse Oorlog 1870-1871
  2. Engels-Nederlandse oorlogen
  3. Slag in de Javazee
  4. Zesdaagse oorlog