WalburgPers Educatief

De inmiddels 6de geheel herziene druk van Sprekend verleden wordt uitgegeven bij WalburgPers Educatief. Sprekend verleden is een complete geschiedenismethode voor de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen is er per leerjaar een leerboek, een werkboek en een ICT-pakket met interactieve opdrachten.

 

Voor de bovenbouw blijft ook de 5de druk in combinatie met het examenkatern leverbaar. Het is een uitstekende manier ter voorbereiding van het examen. In de 6de is het examenkatern in Sprekend verleden geïntegreerd.

 

Voor docenten is er een uitgebreid digibord-pakket beschikbaar. Het docentenmateriaal bestaat verder uit een handleiding, toetsen en antwoorden. Sprekend verleden is ook beschikbaar op iPad. Scholen kunnen voor hun leerlingen jaarlicenties aanschaffen. Neem contact op met de uitgeverij voor meer informatie.

 

Zie ook www.sprekendverleden.com

WalburgPers Educatief geeft naast Sprekend verleden ook de succesvolle reeks Examenkaternen Geschiedenis uit. De katernen voor het Nieuwe Examen met Historische Contexten vanaf 2015 sluiten naadloos aan bij de voorgeschreven Syllabus en hebben dezelfde unieke kenmerken als de voorgaande examenkaternen. In 2017 verschijnt een 2de druk voor het havo waarin de jongste verlichting van het examenprogramma voor 2018 is verwerkt.
De nieuwe katernen kunnen bij iedere geschiedenismethode worden gebruikt. Powerpoints met Vragenkapstokken en Samenvattende Schema’s inbegrepen.

Optioneel is voor docenten een uitgebreid digibord-pakket beschikbaar.

 

Zie ook www.sprekendverleden.com/examenkaternen

 

De vierde, geheel herziene druk van De Kern van de Economie van dr. Arnold Heertje verschijnt bij uitgeverij WalburgPers Educatief. De nieuwe vierde editie voor havo en vwo van De Kern van de Economie is aangepast aan deze tijd met behoud van de sterke punten van de vorige drukken, zoals de heldere structuur, de aandacht voor het brede welvaartsbegrip en de speltheorie. De methode volgt de eisen van het examenprogramma, en besteedt ruime aandacht aan de macro-economie en aan actuele monetaire verschijnselen, zoals wereldwijde geldschepping, en aan monetair beleid. Nieuw in deze editie is de uitgebreide examentraining met bewerkte examenopgaven.

De Kern van de Economie bestaat uit een leerlingenboek in twee delen voor vwo en twee delen voor havo, met daarnaast uitwerkingen, toetsen, een docentenhandleiding en een ondersteunend pakket digitale middelen voor gebruik op digibord en tablet.

 

Zie ook www.dekern-wpe.nl