WalburgPers Educatief

De inmiddels 6de geheel herziene druk van Sprekend verleden wordt uitgegeven bij WalburgPers Educatief. Sprekend verleden is een complete geschiedenismethode voor de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen is er per leerjaar een leerboek, een werkboek en een ICT-pakket met interactieve opdrachten.

 

Voor de bovenbouw blijft ook de 5de druk in combinatie met het examenkatern leverbaar.
Het is een uitstekende manier ter voorbereiding van het examen. In de 6de druk is het examenkatern in Sprekend verleden geïntegreerd.

Inmiddels is er een geheel nieuwe 7de druk verschenen, bedoeld voor de examens van havo 2021 en vwo 2022.
Het leerwerkboek bevat zowel voor havo als voor vwo alle stof voor het examenprogramma behalve de stof voor de Historische Contexten. In de nieuwe katernen in de reeks Examenkaternen Geschiedenis van WPE worden de nieuwe Historische Contexten die gelden vanaf 2021 (havo) en vanaf 2022 (vwo) op vertrouwde wijze behandeld. De katernen sluiten naadloos aan bij de voor het examen voorgeschreven Syllabus en heeft dezelfde unieke kenmerken als de voorgaande examenkaternen. Per hoofdstuk is er een historisch overzicht, direct gevolgd door examengericht werkmateriaal. De nieuwe katernen kunnen bij iedere geschiedenismethode worden gebruikt. Powerpoints met Vragenkapstokken en Samenvattende Schema’s inbegrepen.

Optioneel is voor docenten een uitgebreid digibord-pakket beschikbaar. Zie ook www.sprekendverleden.com/examenkaternen

Voor docenten is er een uitgebreid digibord-pakket beschikbaar. Het docentenmateriaal bestaat verder uit een handleiding, toetsen en antwoorden. Sprekend verleden is ook beschikbaar op iPad. Scholen kunnen voor hun leerlingen jaarlicenties aanschaffen. Neem contact op met de uitgeverij voor meer informatie.

 

Zie ook www.sprekendverleden.com

 

De vierde, geheel herziene druk van De Kern van de Economie van dr. Arnold Heertje verschijnt bij uitgeverij WalburgPers Educatief. De nieuwe vierde editie voor havo en vwo van De Kern van de Economie is aangepast aan deze tijd met behoud van de sterke punten van de vorige drukken, zoals de heldere structuur, de aandacht voor het brede welvaartsbegrip en de speltheorie. De methode volgt de eisen van het examenprogramma, en besteedt ruime aandacht aan de macro-economie en aan actuele monetaire verschijnselen, zoals wereldwijde geldschepping, en aan monetair beleid. Nieuw in deze editie is de uitgebreide examentraining met bewerkte examenopgaven.

De Kern van de Economie – Onderbouw is bestemd voor gebruik in klas 3 havo/vwo. Doelstelling is om leerlingen met het oog op hun profielkeuze voor de bovenbouw enthousiasme bij te brengen voor Economie. De uitgave geeft een goed beeld van wat het vak Economie in de bovenbouw inhoudt en legt een goed fundament voor elke methode in de bovenbouw en voor De Kern van de Economie in het bijzonder. De inhoud vormt een doorlopende leerlijn met het programma in de bovenbouw. De Kern van de Economie – Onderbouw bestaat uit een leerlingenboek voor havo/vwo 3 met daarnaast de uitwerkingen, toetsen en iPadversie van het boek.

De Kern van de Economie bestaat uit een leerlingenboek in twee delen voor vwo en twee delen voor havo, met daarnaast uitwerkingen, toetsen, een docentenhandleiding en een ondersteunend pakket digitale middelen voor gebruik op digibord en tablet.

 

Zaterdag 4 april 2020 is Arnold Heertje overleden

Meer dan 50 jaar heeft hij met onvermoeibare inzet gewerkt aan de lesmethode ‘De Kern van de Economie’. De eerste druk is van 1962. Honderdduizenden scholieren hebben zijn methode in de loop van de jaren gebruikt. Bij elk nieuw curriculum bracht hij de gemoederen in beweging. Never a dull moment, ook niet bij ons op de uitgeverij. Hij bezat de gave ingewikkelde stof tot leerbare hoofdstukken te verwerken. Wij hebben met trots zijn laatste editie mogen uitgeven.
Arnold werd 86 jaar.

 

Zie ook www.dekern-wpe.nl