Bram Caers

Bram Caers is Universitair Docent Middelnederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij schreef over middeleeuwse ridderepiek, stedelijke geschiedschrijving en vroegmoderne handschriftcultuur.

Boeken