Walburg pers

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is directeur van het NIAS en hoogleraar sociologie aan de UvA. Hij publiceerde recent Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving (2017) en met anderen De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (2018).

Boeken