Walburg pers

John van Schaik

John van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom. Dit boek brengt een heldere synthese, verantwoord én toegankelijk.

Boeken