Jelle Stegeman

Jelle Stegeman heeft als neerlandicus en germanist onder meer gepubliceerd over vertaaltheorie, empirisch onderzoek naar de receptie van de Max Havelaar, taalverwerving, contrastieve syntaxis en de geschiedenis van het Nederlands. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universität Zürich en de Universiteit Leiden.

Boeken