Grote geschiedenis van de Nederlandse taal (set)
Titel
Grote geschiedenis van de Nederlandse taal (set)
Prijs
€ 79,00
ISBN
9789462989252
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
1308
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Partner
Dit is een uitgave van Amsterdam University Press Amsterdam University Press
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 39,99

Recensies

"Na zijn emeritaat begon hij aan het monnikenwerk dat dit boek is – een imposant, meeslepend verhaal, niet alleen over de mensen die de taal spraken, maar ook over wat er in de loop van de tijd veranderde in de woordenschat en de grammatica. Stegeman vertelt het verhaal met oog voor de geschiedenis van de taal zelf (hoe veranderden de grammatica en de uitspraak in de loop van de tijd?), maar besteedt net zo veel aandacht aan de mensen die de taal spraken. Bovendien geeft hij – en dat is uniek voor een taalgeschiedenis – voor iedere periode een aantal tekstvoorbeelden, zowel van schrijvers als Hadewijch, Vondel of Lucebert als uit kranten of op straat verspreide pamfletten. De lezer krijgt daardoor een breed beeld van hoe de bevolking van de Lage Landen in de loop van duizenden jaren zich ontwikkelde, en wat dit betekende voor de taal die we in deze delta spreken."
– Marc van Oostendorp, Onze taal

“meeslepend”
– Frits Spits in De Taalstaat

"Een erg interessant en informatief boek voor wie taal, taalverandering, taalpolitiek en taalgeschiedenis in Nederland, België en Suriname aan het hart gaan."
– Joost Eskes, Historiek

"Dit is echt een standaardwerk dat staat als een huis, omdat het meer is dan louter de beschrijving van de pure geschiedenis van onze taal. Want Stegeman besteedt ruime aandacht aan de sprekers van het Nederlands en daarom is het werk ook vanuit volkskundig oogpunt erg interessant. (...) Het monnikenwerk van Stegeman heeft een kanjer van een monument opgeleverd. Of het de tand des tijds zal doorstaan, zal moeten blijken, maar het is wel een referentiewerk waar niemand omheen kan. En dat geldt niet enkel voor taalkundigen."
– Paul Catteeuw, Volkskunde

"Jelle Stegeman zet een dijk van een werk neer met dit tweedelig schitterend werk over de biografie van het Nederlands!!"
– Reisboeken.be

Jelle Stegeman

Grote geschiedenis van de Nederlandse taal (set)

Nog in 1930 kondigden De Telegraaf en de Nieuwe Rotterdamsche Courant de ophanden zijnde ondergang van het Algemeen Beschaafd Nederlands aan, toch communiceren tegenwoordig meer dan 24 miljoen mensen in het Nederlands. Hoe ontwikkelde het Nederlands zich in de loop der eeuwen tot de op twee na grootste Germaanse taal?

In zijn Grote geschiedenis van de Nederlandse taal beschrijft Jelle Stegeman dit proces tegen de achtergrond van de historische en maatschappelijke vernieuwingen in de Lage Landen en de voormalige koloniën. Daarbij stelt hij de nieuwste inzichten in de geschiedschrijving van de Nederlandse taal en taalcultuur ter discussie. Citaten uit de meest uiteenlopende teksten waaronder het Plakkaat van Verlatinghe, brieven van Rembrandt en Van Gogh of provo's Wittefietsenplan illustreren het taalgebruik door de tijd heen. Zo vormt de Grote geschiedenis van de Nederlandse taal niet alleen een gedegen maar ook een spannende biografie van het Nederlands.
Auteur

Jelle Stegeman

Jelle Stegeman heeft als neerlandicus en germanist onder meer gepubliceerd over vertaaltheorie, empirisch onderzoek naar de receptie van de Max Havelaar, taalverwerving, contrastieve syntaxis en de geschiedenis van het Nederlands. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universität Zürich en de Universiteit Leiden.