Thomas H. von der Dunk

Thomas H.von der Dunk (1961) is architectuurhistoricus. Na zijn studie kunstgeschiedenis in Amsterdam en promotie in Leiden vestigde hij zich in 2002 als zelfstandig publicist. Hij schrijft in vaktijdschriften over thema’s uit de Nederlandse, Duitse en Europese cultuurgeschiedenis van de vijftiende tot de negentiende eeuw.

Boeken