Dick Bijl

Dick Bijl is epidemioloog en voormalig huisarts. Hij werkte meer dan twintig jaar als redacteur en hoofdredacteur bij het Geneesmiddelenbulletin en is nu president van de International Society of Drug Bulletins. Eerder verscheen van hem onder andere Het pillenprobleem (5.000 exemplaren verkocht).

Boeken