Lieke van Deinsen

Lieke van Deinsen (1987) is tenure track onderzoeksprofessor Nederlandse Letterkunde aan de KU Leuven. Ze promoveerde in 2017 op een studie naar canonvorming in de vroegmoderne tijd, Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis. Als Rijksmuseum fellow schreef zij eerder The Panpoeticon Batavum. The Portrait of the Author as a Celebrity (Rijksmuseum 2016). In haar interdisciplinaire onderzoek combineert zij haar achtergrond in tekst- en literatuuranalyse met een recentere specialisatie in materiele en visuele cultuur. Ze is in het bijzonder geinteresseerd in processen van literaire canonvorming, de visuele verbeelding van auteurschap en de positie van vrouwelijke schrijvers en geleerden in de vroegmoderne tijd.

Boeken