Rien van Gendt

Na een carrière in academia, internationale organisaties, overheid en bedrijfsleven kwamen deze werelden voor Rien van Gendt samen in de filantropie: het op effectieve wijze besteden van privaat geld voor het publieke doel. Hij heeft vele bestuurslidmaatschappen bekleed en is de vertrouwde adviseur van veel families en bedrijven.

Boeken