Jessica den Oudsten

Jessica den Oudsten is historicus, promovendus aan de Radboud Universiteit en gastonderzoeker bij het Huygens Instituut. Ze is gespecialiseerd in vroegmoderne maritieme geschiedenis en migratiegeschiedenis.

Boeken