Arnold van Dijk

Arnold van Dijk (1952), psycholoog, houdt zich sinds zijn pensionering bezig met lokale geschiedenis. In 2020 verscheen van zijn hand Hoge idealen, nederige aanvaarding, een biografie van de cisterciënzer abt Willibrord van Dijk, in 2023 gevolgd door Van Rooijen & Zonen, Geschiedenis van een katholieke middenstandsfamilie, een uitgave van Walburg Pers.

Boeken