Walburg pers
Bach en het getal
Titel
Bach en het getal
Subtitel
Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esoterische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastian Bach
Prijs
€ 32,50
ISBN
9789057304385
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
304
Publicatiedatum
Afmetingen
15 x 23 x 2.5 cm
Categorie
Non-fictie

Kees van Houten, Marinus Kasbergen

Bach en het getal

Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esoterische achtergronden hiervan in het werk van Johann Sebastian Bach

Musea hebben veel meer in huis dan zij kunnen tonen aan het publiek. Er liggen vaak omvangrijke collecties in de depots. Door tentoonstellingen, onderzoek en verwervingen wordt continu nieuwe kennis en informatie gegenereerd. Veel meer dan doorgaans verteld kan worden. Uit deze editie van Arma, het jaarboek van het Nationaal Militair Museum (NMM) – in samenwerking met het Marinemuseum, het Marechausseemuseum en het Mariniersmuseum – blijkt hoe divers en interessant de collecties zijn. Specialisten presenteren diverse ‘vondsten’ en belangrijke onderzoeksresultaten. Bij vrienden van het museum is als vanouds veel kennis aanwezig over objecten en deelcollecties, waarvoor een platform geboden wordt. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met de Stichting Vrienden van het Nationaal Militair Museum, net als met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Rijksmuseum. Iedereen met interesse voor militaire geschiedenis en ‘militaria’, vaderlandse geschiedenis en kunst en cultuur, vindt in deze uitgave iets van zijn of haar gading. Arma 2019 begint in de middeleeuwen en eindigt in het heden. Verder is er in de bijdragen aandacht voor alle vier de krijgsmachtdelen. Zo komen we van artikelen over hellebaarden en harnasproductie in Nederland, via onder meer de Waterlooheld Hendrik Detmers en de rol van de kanonneerboot Hr. Ms. Flores tijdens D-Day uiteindelijk uit bij de replica van een Fokker C.X voor het NMM, waaraan 25 jaar is gebouwd. Met een bijdrage over 75 jaar vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht wordt in een actueel onderwerp voorzien. Tot slot is er aandacht voor bijzondere objecten of complete verzamelingen die nieuw in de collectie zijn van de musea. Kortom, Arma bevat veel munitie!
€ 32,50
+ Bestel dit boek