De Reformatie
Titel
De Reformatie
Subtitel
Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur
Prijs
€ 69,99
ISBN
9789462491731
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
288
Publicatiedatum
Afmetingen
24 x 30 x 2.4 cm
Onderwerp
Geschiedenis
Categorie
Religie
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 34,99

De Reformatie

Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur

De kerkelijke twist die in 1517 rond de persoon van Maarten Luther uitbrak, heeft Europa kerkelijk, cultureel en politiek ingrijpend veranderd. Wat door Luther bedoeld was als vernieuwing van de theologie en vervolgens als hervorming van de bestaande kerk, werd een kerkscheuring: De Reformatie. Deze maakte in West-Europa een eind aan de godsdienstige alleenheerschappij van de kerk van Rome. Hevig werden aanvankelijk de ‘ketters’ vervolgd met plakkaten, inquisitie en brandstapels. Er braken vernietigende oorlogen uit. In De Reformatie geven vijftien kerk- en cultuurhistorici een overzicht van de Reformatie en zijn gevolgen. Het boek begint met een schets van de situatie omstreeks 1500. Boekdrukkunst en humanisme blijken factoren van belang in het ontstaan van de Reformatie. Het boek besteedt veel aandacht aan de lutherse Reformatie en andere bijzondere onderwerpen zoals de verhouding tussen het lutheranisme en de joden en de strijd tussen Luther en de paus in woord en (spot)beeld. Hoe de Reformatie de verhouding tussen kerk en overheid onder spanning zette blijkt onder meer uit de zogenaamde radicale reformatie, waarvan de wederdopers en hun bezetting van Münster in 1534 een boeiend voorbeeld zijn. De Reformatie in de Nederlanden is eveneens een belangrijk onderwerp. Niet het lutheranisme maar een andere tak van de Reformatie, het calvinisme werd in Vlaanderen de bevoorrechte godsdienst. Waarom wint Calvijn het in onze streken van Luther? En tenslotte waren de culturele gevolgen van de Reformatie groot en blijvend. Welke ontwikkeling kende de beeldende kunst? Daarbij trok een vernietigende beeldenstorm over de Nederlanden en in de eredienst kreeg het woord de hoofdrol in plaats van het ritueel en verving de volkstaal het Latijn. De functies van muziek en kunst veranderden in protestantse gebieden voorgoed. Een boeiende conclusie in dit boek is dat, toen de strijd tussen Rome en Reformatie onbeslist bleef, de vrijheid van godsdienst een onbedoeld, maar belangrijk gevolg is geweest.
Redacteurs

Henk Slechte

Henk Slechte werkte als historicus in archieven, bibliotheken en musea. Hij schreef artikelen over spotprenten in De Boekenwereld en is recensent voor Geschiedenis Magazine. Hij publiceerde onder meer Marius Bauer als Kritisch Kunstenaar en De Geschiedenis van Deventer en was mederedacteur/-auteur van Twee eeuwen Nederlanders in Sint-Petersburg.