Walburg pers
Een Gijmnasium hier ter stede is alleszins gewenscht
Titel
Een Gijmnasium hier ter stede is alleszins gewenscht
Subtitel
Het Stedelijk Gymnasium te Arnhem, 1816-2016
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789462496538
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
608
Publicatiedatum
Afmetingen
16 x 24 cm
Onderwerp
Geschiedenis
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 14,99

Recensies

'Niet alleen voor oud-leerlingen van het Arnhems gymnasium, maar vooral ook voor iedereen die binding heeft met de geschiedenis van het Nederlands onderwijs is dit omvangrijk boek een feest der herkenning.'
- Dr. A.M.Bastings, BON

Niek Nelissen

Een Gijmnasium hier ter stede is alleszins gewenscht

Het Stedelijk Gymnasium te Arnhem, 1816-2016

Het Stedelijk Gymnasium van Arnhem is de op één na oudste school van Nederland. Meerdere malen leek het gymnasium afgeschreven, zoals in 1870, toen de school nog maar elf leerlingen telde, of in 1967 bij de invoering van de Mammoetwet. Hoewel het gymnasium deze bestaanscrises ternauwernood overleefde, bleek het telkens weer in een behoefte te voorzien. Niek Nelissen, die bijna veertig jaar als leraar geschiedenis op het Arnhemse gymnasium werkte, is in het rijke archief van de school gedoken. In zijn aansprekende geschiedenis van de school beschrijft hij niet alleen de bestuurlijke en onderwijskundige veranderingen, maar ook gedenkwaardige gebeurtenissen als de komst van meisjes vanaf 1885, curatoren die een leraar krankzinnig lieten verklaren, spraakmakende toneelopvoeringen in de jaren 1920, het jeugdverzet tijdens de Duitse bezetting en het weren van een ‘communist’ in de Koude Oorlog. Sinds de eeuwwisseling is de populariteit van het gymnasium als schooltype enorm toegenomen. Wie dit boek leest, begrijpt waarom.
€ 29,99
+ Bestel dit boek
Auteur

Niek Nelissen

Niek Nelissen (1952) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en was van 1978 tot 2016 als leraar geschiedenis verbonden aan het Stedelijk Gymnasium te Arnhem. In 2009 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op de biografie van dirigent en componist Willem van Otterloo.