Leven in media
Titel
Leven in media
Prijs
€ 21,99
ISBN
9789462986954
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
288
Publicatiedatum
Afmetingen
13.5 x 21 cm
Partner
Dit is een uitgave van Amsterdam University Press Amsterdam University Press

Recensies

'Op een toegankelijke manier neemt Deuze ons mee naar het leven in de media - een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van vandaag.'
Mirjam van Reisen, hoogleraar Computing for Society Universiteit van Leiden

'De grootste verdienste van Deuze is dat hij de alomtegen-woordigheid van media in ons leven met de nodige nuance en humor benadert, zonder in de valkuil van overdreven pessimisme of optimisme te vervallen.'
Valerie Frissen, hoogleraar ICT & Sociale Verandering Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur SIDN fonds
U bent doorverwezen vanaf de website van Amsterdam University Press. Dit boek wordt geleverd door Walburg Pers.

Mark Deuze

Leven in media

We leven niet met media, maar in media. Een leven in media heeft grote gevolgen voor de manier waarop we leren, werken en liefhebben: van de wijze waarop we onze kinderen opvoeden tot hoe de democratie func-tioneert. In dit boek geeft Mark Deuze een creatief en hoopvol antwoord op de vraag hoe een goed leven in media eruit kan zien. Media zijn voor ons als wat water is voor vissen: we leven niet met media maar in media. Want leven mét media suggereert dat we ook kunnen leven zónder media. Dat is een illusie.

Er is genoeg in de alomtegenwoordige media in ons leven om je zorgen over te maken: filterbubbels, surveillance en het einde van privacy, smartphoneverslaving en media hypes. In dit boek verschuift de focus van wat media met ons doen naar wat wij zelf in media kunnen doen. Hoe kunnen we bewust omgaan met het maken en consumeren van media, en daarbij betere (en mooiere) verhalen over onszelf en de wereld om ons heen vertellen?

We zijn niet willoos aan media overgeleverd en verliezen niet door media - gaandeweg - onze eigenheid als mensen. De vraag is niet of deze versmelting van media en leven goed of slecht voor ons is. De vraag is, wat we met ons leven in media gaan doen.

Mark Deuze biedt in dit boek zowel een kritische als creatieve kijk op ons leven in media.
Auteur

Mark Deuze

Mark Deuze is sinds 2013 hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor werkte hij voor het Department of Telecommunications van Indiana University en de University of Southern California in de Verenigde Staten.